Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölüm Tanıtımı:
2001-2002 eğitim-öğretim döneminde eğitim-öğretime başlayan Bölümümüz, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı olarak eğitim vermektedir.

Öğrencilerimiz Geleneksel Türk Sanatları bünyesinde bulunan Çini, Tezhip, Hat ve Geleneksel Tekstil alanlarından birine yoğunlaşarak tek alanda uzmanlaşacakları gibi, Ana derslerini farklı alanlardaki Çini, Tezhip, Hat, Geleneksel Tekstil, Çini Restorasyon, Minyatür, Sürdürülebilir Tasarım, Kültürel Miras gibi seçmeli derslerle destekleyerek Geleneksel Türk Sanatlarının tüm alanlarından bilgi sahibi ve uygulayıcısı olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerin tasarım, şekillendirme ve görsel algılama yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, Geleneksel Türk Sanatları Tarihi, Türk İslam Sanatları ve Tarihi, Mitoloji, Kariyer Planlama gibi derslerle de kültürel olarak gelişmeleri ön planda tutulmaktadır.

Bölümümüz Özel Yetenek Sınav’ı ile öğrenci almaktadır. Terzioğlu Yerleşkesinde Mimarlık ve İletişim Fakültesi ile aynı binayı paylaşan Güzel Sanatlar Fakültesi binası içerisindedir. Yerleşkenin imkanlarından yararlanıldığı gibi Fakülte’ye ait bir adet Konferans salonu, ve bir kantini bulunmaktadır.


Misyonu:
Dört yıllık uygulamalı ve teorik derslerle, Türk Sanatı, Türk tarihi, kültürü ve kültürün maddi
varlıklarını bilerek, günümüz kültürünü kağıt, pişmiş toprak, lif üretimlerine aktarabilen, ulusal ve
uluslararası sanat, tasarım alanında yer edinebilen, Türk kültürü ve sanatını Dünya’ya doğru tanıtabilen,
koruma- onarım uygulayabilen, kadim olanı koruyup, aktaran, güncelleyebilen, geleneksel sanatları
sürdürebilen, sanatçı ve tasarımcı yetiştirerek, Türk Sanatına bilimsel ve sanatsal katkıyı sağlamaktır.

Vizyonu:
Türk Kültürünü ve geleneksel sanatları tanımlamayı, tanıtmayı, geliştirerek ve sürdürerek günümüz
estetik beğenisinde hammaddeden kullanılabilir ürün elde edebilmeyi ve geleneksel kültürün ürünlerini koruyup
onarabilmeyi, bilimsel bilgi üretebilmeyi bilerek, öncelikle ülkenin en iyi bölümü olmak.